Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, CTP-BG/DP-UG hükümetinin halkı aldatmayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek, elektrikte %36 indirim yapıldığı yönündeki açıklamaların doğru olmadığını kaydetti.
“Yapmadıkları şeyleri yapmış gibi sunarak ülkenin iyiye gittiği algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak halk heşeyi farkındadır” diyen İzcan, elektrikte yapıldığı iddia edilen indirimin aslında sermaye ve zengin sınıfına yeni bir kıyak olduğunu vurguladı.
Emekten yana olduğunu iddia eden CTP-BG’nin her hükümet döneminde emekçileri, dar gelirlileri, ezilen kesimleri daha da ezdiğini ve daha ağır sömürü koşullarını oluşturmak için sermaye kesimine her türlü kıyağı geçtiğini kaydeden İzcan, “CTP-BG’nin emekten yana, sosyalist bir parti olduğunu söyleyen CTP-BG yöneticilerine artık kargalar bile gülmektedir. Aslında yüzlerine taktıkları sahte sosyalist maske ile sol değerlere en büyük ihaneti gerçekleştirmekte ve uyguladıkları neo-liberal sömürüye kılıf uydurmakta ve gizlemeye çalışmaktadırlar” dedi.
CTP-BG’nin UBP’den hiçbir farkı kalmamıştır.
CTP-BG’nin statükoculaştığını, UBP’den hiçbir farkının kalmadığını, sermaye ve ayrılıkçı rejime hizmet ettiğini kaydeden İzcan, CTP-BG’nin sosyal adalet, demokrasi, kendi kendini yönetme ve federal çözüm gibi ilerici hedeflerin önündeki en büyük engellerden biri haline geldiğinin altını çizdi.
Kıbrıs Türk toplumu ve CTP-BG içerisinde yer alan ilerici unsurlara, emekçilere ihanet içerisinde olanlara karşı BKP ile birlikte hareket etme çağrısında bulunan İzcan, “BKP, tüm ilerici unsurlar ile iş ve güç birliğini genişletmeye ve değişim yönünde verilen mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye hazırdır” dedi.