Kadın Meclisi

1-Hediye Yiğiter – Sözcü

2- Ayten Giritli

3-İffet Musaoğulları

4-Bahire Korel

5-İncilay Eren

6-Fatma Alçıcıoğlu

7-Neriman Köse

8-Sümer Taşpınar

9-Meryem Kutlay