Hediye Yiğiter

Yaşanan kadın cinayetleri bir vahşettir.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün

ADA TV’deyiz

izcan

Başbakan Hüseyin Özgürgün, özel ziyaretinin giderlerini cebinden karşılamalıdır.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün

Dini ibadeti engellemek, temel insan hakları ihlalidir.

izcan

FETO operasyonunun Kıbrıs ayağı ibretle takip edilmelidir.

Dr Ahmet İşbeceren

Eski ve yeni Sağlık Bakanları Dr Ahmet Gülle ve Dr Faiz Sucuoğlu birbirlerinin suçlarını ifşa ettiler.

Resim 1

Faşist katiller tarafından katledilen Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’i saygı ile andık.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün

Laik ve Demokratik Türkiye için “HAYIR”