Merkez Yürütme Kurulu

  1. İzzet İzcan – Genel Başkan
  2. Salih Sonüstün – Genel Sekreter
  3. Abdülhakim Kızartıcı – Örgüt Sekreteri
  4. Hüseyin Yılmaz Yaşarcan – Mali Sekreter
  5. Emin Taşker – Dış İlişkiler Sekreteri
  6. Dr Ahmet İşbeceren – Eğitim Sekreteri
  7. Salih Efendi – Basın Yayın Propaganda Sekreteri
  8. Naci Arsaç – Sosyal İşler Sekreteri