Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP azınlık hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında imzalanan ve Meclis’ten geçen Türkiye’den işçi getirmenin önünü açan işgücü antlaşmasının çalışma yaşamını alt üst edeceğini, var olan mevcut kaosa yasallık kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

İşgücü ihtiyacıyla ilgili mevcut bir planlamanın olmadığını vurgulayan İzzet İzcan,  yapılan uygulamanın KKTC vatandaşları arasındaki işsizliği daha da artıracağını,  hizmet kalitesi  ve ücretleri düşüreceğini belirtti.

Ülkenin ihtiyacı doğru bir ekonomik planlamadır.

“Oysa ülkenin ihtiyacı doğru bir ekonomik planlama ile gençlerimize istihdam alanı açmak, üretimi artırarak sağlıklı bir ekonomik gelişme sağlamak olmalıdır”  diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yapılan uygulama sermaye sahiplerine ucuz işgücü sağlamaktan ileri gidemeyecektir” dedi.

Ülkedeki mesleki eğitimin planlanması gerekmektedir.
          Ülkedeki mesleki eğitimin önemsenip planlanması gerektiğini vurgulayan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan,  işgücü açıklarının saptanıp ona göre gerekli eğitimlerin verilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, “ Çalışma dairesinin öncelikli görevi hangi alanda ne kadar ihtiyaç olduğunu saptamak ve vatandaşlar arasından bunu karşılamak olmalıdır” dedi.