Birleşik Kıbrıs Partisi Parti Meclisi çoşkuyla gerçekleştirdiği 4. Kurultayının ardından toplandı.

Parti Meclisi yeni dönemde görev yapacak Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirledi. Yeni dönemde görev yapacak Merkez Yürütme Kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

  • Salih Sonüstün                 Genel Sekreter
  • Abdülhakim Kızartıcı Örgüt Sekreteri
  • Hüseyin Yılmaz Yaşarcan Mali Sekreter
  • Emin Taşker Dış İlişkiler Sekreteri
  • Dr Ahmet İşbeceren Eğitim Sekreteri
  • Salih Efendi     Basın Yayın Propaganda Sekreteri
  • Naci Arsaç Sosyal İşler Sekreteri