Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan Kıbrıslı Türklerin güvenliğinin önemli olduğunu, bulunacak bir çözümde bunun mutlaka dikkate alınması gerektiğini ancak mevcut garanti sisteminin ne Kıbrıslı Türklerin nede Kıbrıs’ın bütününün güvenlik ve geleceğini korumadığını belirtti. Kıbrıslı Türklerin güvenliğini öne sürerek, Kıbrısı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tutsak kılacak 1960 Garanti Sistemine karşı olduklarının altını çizen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, çözümle birlikte Kıbrıs’ın tüm yabancı asker ve üslerden arındırılmasını ve bağımsız özgür bir ülke olmasını talep ettiklerini vurguladı.

Garanti ve İttifak  Antlaşması ile, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Kırallığın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve anaysal düzenini garanti ettiklerini, ancak bunun tam tersini yaptıklarını vurgulayan İzcan, “Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne askeri darbe yapmış, Türkiye ise askeri müdahalede bulunarak Ada’yı ikiye bölmüş ve  41 yıldır askeri denetimi altında tutmuştur. Birleşik Krallık ise doğrudan ve dolaylı müdahaleleri ile darbe ve bölünmeye zemin hazırlamıştır” dedi.

Garanti ve İttifak  Antlaşması’nın, Kıbrıs’ı tutsak olarak tutmak isteyen NATO ve emperyalist güçlerin bir dayatması olduğunu kaydeden İzcan, “Garantör ülkelerin korudukları tek varlık emperyalist İngiliz üsleri olmuştur” dedi.

Federal Kıbrıs bağımsız ve özgür olmalı.

Garanti Sisteminin, Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların güvenliğini sağlamadığını, NATO ve emperyalist güçlerin çıkarlarını güvence altına aldığını vurgulayan İzcan, insanlarımızın haklı olarak gereksinim duyduğu güvenlikle ilgili ihtiyaçlarının hayata geçirilmesinin Garanti sisteminden ayrı düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çözümden sonra oluşacak Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, federal ve yerel güvenlik birimlerine ve uluslararası hukuk ve güvenlik sistemi ile uyumlu çağdaş bir Anayasa’ya sahip olması gerektiğini belirten İzcan, “Federal Anayasa, her türlü milliyetçiliği, ırkçılığı, fanatizmi ve ötekileştirmeyi yasaklayacak ve ihlal edenlere karşı ağır cezai ve caydırıcı yaptırımlar içermelidir. Federel Anayasa çerçevesinde çalışacak güvenlik birimleri ve yargı sistemi  her iki toplumun güvenlik ihtiyacı temelinde oluşturmalıdır” dedi.

BKP’nin, Federal Kıbrıs’ın mevcut Garanti Sisteminin devamı ile Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallığın tutsağı olmasını kesinlikle reddettiğini vurgulayan İzcan, Kıbrıs’ın kendi halkı tarafından özgürce yönetilmesini, tüm yabancı asker ve üslerden arındırılarak, BM üyesi  bağımsız bir devlet olmasını hedeflediğini vurguladı.