Birleşik Kıbrıs Partisi Örgüt Sekreteri Salih Efendi, yaptığı yazılı açıklamada, 24 yaşındaki bir genç işçinin Geçitkale’de gerçekleşen iş kazasında yaşamını yitirdiğini belirterek, “İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy’a soruyoruz. Çalışma yaşamında iş güvenliğinin sağlanması için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor?”.

Çalışma yaşamının en temel unsurunun iş güvenliği olduğunun altını çizen Efendi, iş güvenliğine gereken önemin verilmediğini, yasa, yönetmelik, uygulama ve denetimlerin yetersiz olduğunu belirtti.

İş kazalarında Avrupa’da ilk sıralardayız.

“Ne yazık ülkemiz iş kazalarında Avrupa’da ilk sıralarda yer almaktadır” diyen Efendi, son beş yılda 26 işçinin yaşamını kaybettiğini, 995 işçinin de yaralandığını kaydetti. Ülkede 45 binin üzerinde kayıtlı işçi bulunmasına rağmen, işyerlerini denetleyen müfettiş sayısının sadece 20 kişi olduğunu belirten Efendi,  iş kazası ve cinayetlerinin sorumlusunun çalışma yaşamındaki kuralsızlığa göz yuman ve önlem almayan CTP-BG/UBP hükümeti olduğunun altını çizdi.

Özel Sektörde sendikalaşma zorunlu hale getirilmeli

Özelleştirme, taşeronlaştırma, kayıt dışılık ve sendikasız çalıştırmanın iş cinayetlerinin kaynağı olduğuna dikkat çeken Salih Efendi, “BKP, kuralsız çalışma yaşamı ve taşeronlaşmaya son verilmesini, çalışma alanlarında iş güvenliğinin sağlanmasını ve özel sektörde sendikalaşmanın yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmesini talep etmektedir” dedi.