Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP-YDP hükümetinin istifasının beklenen bir gelişme olduğunu, Meclisi açıp kapayamaz duruma düşen koalisyon hükümetinden farklı bir tutum beklenemeyeceğini belirtti.
10 ay süren UBP koalisyon hükümeti süresince, bol bol yolsuzluk yapıldığını, 10 bine yakın yeni vatandaşlık dağıtıldığını, partizanca uygulamalarla üretici ve emekçi kesimlerin ezildiğini dile getiren İzzet İzcan, “Gidişinize kimse üzülmedi,” dedi.
“Kıbrıs’ta hükümet sorunu değil, rejim sorunu vardır” diyen İzcan, “Türkiye’deki AKP iktidarı tarafından kurdurtulan kukla yönetimin çöküşü hiçbir şeyi değiştirmeyecektir” dedi.
Gelinen aşamada, federal çözüme inanan tüm kesimlerin ortak bir programı benimseyerek, bir araya gelmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ilhak karşıtı, barış ittifakının tek çıkar yol olduğunu vurguladı.
Önümüzdeki seçimlerin, bu amaç doğrultusunda birlikte kullanıldığı taktirde bir anlam ifade edebileceğini belirten İzzet İzcan, kişisel ve partisel çıkarlar peşinde koşularak, Ankara’nın boyunduruğundan kurtulmanın mümkün olmadığını belirtti.