Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, yaşanan ekonomik kriz ve TL’deki değer kaybı karşısında, hükümeti acil önlem almaya çağırdı.

İnsanımızın satın alma gücünün giderek düştüğünü, kamu borç stokunun, özel sektör borcunun ve tüketici borçlarının arttığını, sınıflar arası gelir dağılımının bozulduğunu belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, bu şekilde devam edildiği sürece, bankacılık sektörünün de krize gireceği uyarısında bulundu.

Piyasaları canlı tutacak tedbirler alın.

Türkiye’de TL’nin değer kaybı ile tetiklenen ekonomik krizin, işsizlik, göç ve yeni iflaslar gibi sonuçlar doğuracağını belirten BKP merkez Yürütme Kurulu, 4’lü koalisyon hükümetini piyasaları canlı tutacak ve ekonomik büyümeyi artıracak tedbirler almaya çağırdı.

TL yerine stabil para birimine geçilsin.

Kur sabitlemesinin yapılması, gümrük vergisi ve harçların indirilmesi, TL yerine stabil para birimine geçilmesi gibi önlemlerin, krizin atlatılmasına olumlu katkı yapabileceğini vurgulayan BKP Merkez Yürütme Kurulu, hükümetin “ eli böğründe oturarak” yaşananlara seyirci kalmamasını istedi.

Emek ve üretici kesimlerin özellikle korunmasının önemine vurgu yapan BKP merkez Yürütme Kurulu, hükümeti her türlü istikrar tedbirini hayata geçirmeye çağırdı.