Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, devlet okullarında eğitim standardının giderek düşmekte olduğunu söyleyen Başbakan Ömer Kalyoncu’yu, eğitimde standardı nasıl yükselteceklerine yönelik politikalarını açıklamaya ve halktan özür dilemeye çağırdı.

Eğitimde standart ve kalitenin giderek düşmesinin nedeninin yeterli kaynağın ayrılmaması ve özelleştirilme politikaları olduğunun altını çizen Korkmazhan, “2016 Bütçesi’nde eğitim harcamaları için ayrılan pay geçen yıla oranla düşürülerek %11.24 olarak saptanmıştır. %11.24’lük payın %75’i ise kâr amacı güden özel okullara aktarılmıştır. Devlet okullarına nerdeyse tek kuruşluk bütçe ayırmayan CTP-BG/UBP hükümeti, eğitimde standardın ve kalitenin gittikçe düşmesinin esas sorumlusudur” dedi.

Her yıl eğitimde yaşanan kaosun rastlantı olmadığını, kamusal eğitimi yok edip, eğitimi piyasaya, bilgiyi ise alınıp satılan bir metaya dönüştüren politikaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Korkmazhan, Anayasa’nın “ücretsiz eğitim” ilkesinin çiğnendiğini kaydetti.

 Kaynak vardır ancak niyet yoktur. Adil bütçe, kamusal eğitime daha fazla pay.

Bütçenin adil bir şekilde oluşturulmasını, kamusal eğitime ayılan payın arttırılmasını ve özelleştirmeci politikalara son verilerek, Anayasa’nın da öngördüğü şekilde ücretsiz, demokratik ve eşit eğitim anlayışının yerleştirilmesini talep eden Korkmazhan, “Kaynak yok söylemi gerçek değildir. Kamu sektörüne ve cari harcamalara %85’i ayrılan bütçe daha adil dağıtılarak kaynak yaratılabilir. Ek mesailere her yıl ayrılan 82 milyon TL, 150 civarı müşavire her yıl ayrılan 18 milyon TL, siyasi partilere her yıl yapılan 7 milyon TL ve bunlar gibi daha birçok israf önlenerek kaynak yaratılabilir. TC kökenli şirketlere uygulana 15 yıllık vergi muafiyetine son verilerek, birçok şirkete bağışlanan 100 milyonlarca TL vergi borçları tahsil edilerek, kaçak ekonomi ve zarar beyan edip vergi kaçıran kesimlerin üzerine gidilerek kaynak yaratılabilir. Kaynak vardır ancak niyet yoktur” dedi.

Korkmazhan, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin ücretsiz ve kaliteli eğitimin her yurttaşın temel hakkı olduğu anlayışı ile eğitimin müşteri endeksli olmaktan çıkartılıp, çağdaş, özgür, demokrartik, eşit ve yaratıcı bir anlayış ile yeniden reforme edilmesini hedeflediğini vurguladı.