Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, İç İşleri ve Çalışma Bakanlığı’nın almış olduğu 5-8 Ağustos tarihlerini kapsayan 12: 00-16: 00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağının sözde kaldığını belirterek, “Bakanlığa bağlı ÇOGEM Merkezi’nin inşaatında dahi işçiler güneşin altında saatlerce çalıştı. İç İşleri ve Çalışma Bakanlığı’nın kendisinin dahi uymadığı dışarıda çalışma yasağı şovdan öteye gitmedi” dedi.

Yüzlerce işyerinde binlerce çalışanın yasağa rağmen dışarıda çalıştırılmaya devam edildiğini, denetim ve yaptırımlar konusunda ilgisiz kalındığını, bir takım iş çevrelerine dokunulmadığını kaydeden Korkmazhan, “Sermayenin hükümeti CTP-BG/UBP koalisyonundan çalışanlar yararına icraat beklemek ham hayaldir” dedi.

Ağustos ayı boyunca dışarıda çalışmak yasaklanmalı.

İnsan hayatını tehdit eden aşırı sıcakların Ağustos ayı boyunca sürecek olan bir sorun olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, “Yalnızca 5-8 Ağustos tarihlerinde şov amaçlı dışarıda çalışmayı yasaklamakla bu sorun çözülmez. Yapılması gereken Ağustos ayı boyunca dışarıda çalışmanın yasaklanması ve ciddi denetim ve yaptırımlar ile çalışanların haklarını savunmaktır” dedi.

Denetim konusunda bakanlık ve hükümetin gereken ilgiyi göstermediğini belirten Korkmazhan, “İşçi ve çalışan haklarının Çalışma Bakanlığınca veya hükümetlerce savunulmayacağı bir kez daha kanıtlandı. Atılması gereken adım, özel sektörde sendikalaşmanın yasa ile zorunlu kılınması ve çalışanların haklarını savunabilecekleri örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasındır. BKP, özel sektörde sendikalaşmanın yasa ile zorunlu hale getirilmesini talep etmektedir” dedi.