Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununda varılacak anlaşmanın tüm Kıbrıslıların mülkiyet hakkına ve temel insan haklarına saygılı olması gerektiğini belirtti.

Mülkiyet ve toprak başlığının Kıbrıs sorununun en önemli konularından olduğunu kaydeden İzcan, her iki liderin bireyin mülkiyet hakkını tanıdığını ve bu konuda ilke anlaşmasına vardıklarını vurguladı. Mülkiyet konusunun çözümünün iade, tazminat ve takas seçenekleri ile çözüme kavuşturulacağını, iade, tazminat ve takasın hangi mülke nasıl uygulanacağı konusunda kriterlerin belirleneceğini ifade eden İzcan, belirlenecek kriterlerin bireyin mülkiyet hakkını ortadan kaldırmayacağını, ancak şu anki kullanıcıları da dikkate alacağını vurguladı.

Haksız yere mülk alanları, ganimeti ve statükoyu savunmanın Kıbrıs Türk toplumunun temel haklarını savunmak olmadığını kaydeden İzcan, “Çözüm istiyorsak, mülkiyet ve diğer konularda uluslararası hukuka ve adalete uygun hareket etmek zorundayız” dedi. Kıbrıs Türk toplumun mülkiyet konusunda ödenecek tazminatları yalnız başına karşılamasının mümkün olmadığının altını çizen İzcan, “Kıbrıs sorununu yaratan başta dış güçler ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki statükonun temellerini atan Türkiye Cumhuriyeti sorumluluktan kaçamazlar” dedi.

Kalıcı delegasyonlara karşıyız.

Uluslararası hukuku ve AB kriterlerini yok sayarak kalıcı delegasyon talebinde bulunan çevrelerin aslında çözüm istemediğini belirten İzcan, “Çözüme gide süreçte geçici delegasyonlar uygulanabilir. Ancak, bölünmüşlüğün devamını ve yasakçı bir anlayışı öngören kalıcı delegasyonları reddediyoruz. Varılacak olan anlaşma, tüm Kıbrıslıların temel insan haklarına saygılı olmalı ve herhangi bir sınırlama getirmemelidir. Kıbrıs yeniden birleşmeli, tüm Kıbrıslılar kardeşçe, bağımsız ve özgür bir Kıbrıs’ta yaşamalıdır” dedi.

Erken federal çözüme biran önce ulaşılması için her iki lideri ve müzakere sürecini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen İzcan, çözüm yanlılarının en geniş güç birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.