Birleşik Kıbrıs Partisi Parti Meclisi, 25 Ekim 2017 tarihinde toplanarak Parti Genel Sekreteri ve Merkez Yürütme Kurulunu seçti.
Parti Genel Sekreterliğine Salih Rüştü Sonüstün oy birliği ile seçildi. Merkez Yürütme Kurulu aşağıdaki belirtilen şekilde oluşmuş bulunmaktadır.
BKP Örgüt Sekreteri – Yusuf Akama
BKP Mali Sekreteri – Hüseyin Yılmaz Yaşarcan
BKP Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri – Kâzım Denizci
BKP Eğitim Sekreteri – Dr: Ahmet İşbeceren
BKP Dış İlişkiler Sekreteri – Emin Taşker

BKP Sosyal İşler Sekreteri – Münür Özdiren