Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey Kıbrıs siyasetinin bir mentalite değişikliğine ihtiyacı olduğunun altını çizerek, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin kurulduğu günden bu yana yaşanan ekonomik ve demokratik sorunların siyasal sorunla bağlantılı olduğunu vurgulayarak bu sorunların ancak barış, demokrasi ve emek güçlerinin ortak mücadelesi ile aşılabileceğini  söyledi.

“Yurtsever, demokrat, emekten yana tüm güçler bir araya gelip var olan sisteme karşı ortak bir mücadele zemini oluşturmadıkça ve halka güçlü bir alternatif sunulmadığı sürece sistemi alaşağı etmeye tek başına kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

Yolsuzluk yapanları yargılamak ana hedefimiz olmalıdır.

           UBP-DP hükümetinin kurulduğu günden beri yolsuzluk batağına battığını ve halka ait olan malları Türkiye sermayesi ve yandaşlarına peşkeş çektiğini vurgulayan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yolsuzluk yapanları yargı önüne çıkarıp en ağır şekilde cezalandırmak, tüm demokrasi güçlerinin ortak hedefi olmalıdır” dedi.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde yaşanan yağma ve talanın, hükümetler eliyle yapılan yolsuzluk, hırsızlık ve hukuksuzlukların önüne geçmenin tek yolunun var olan düzene karşı olanların birlikte mücadelesi olduğunu altını çizen İzcan, “ Birleşik Kıbrıs Partisi olarak barış, emek ve demokrasi güçlerine çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Bireysel, zümresel ve partisel  çıkarların peşinde koşarak heba edilen çocuklarımızın barış ve refah içinde yaşayabilecekleri gelecekleridir. BKP’nin siyasette var olmasının ana sebebi, insanlarımızın ve ülkemizin çıkarlarını korumak için tek bir çatı altında hep birlikte mücadele etmektir” dedi.