Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Parlamentoya sunulan Din İşleri Yasası (değişiklik) yasa önerisiyle  Milli Eğitim Bakanlığındaki bünyesinde yapılacak değişiklikle Sünni İslam’a dayalı dinin eğitime alet edilmesinin önü açılmaya çalışılmaktadır” dedi. Hedefin kuran kurslarının ve Din İşleri Dairesinin uygun göreceği çalışmaların ağırlıklı bir şekilde okullarda yapılması olduğunun altını çizen Salih Sonüstün, “Adım adım laik eğitim sisteminden uzaklaşıyoruz” dedi.

Din dersinin okullarda zorunlu olmasının doğru olmadığını belirten BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Din dersleri seçmeli olmalı ve alevi veya daha farklı inanç gruplarına ait olan vatandaşlara kendi inançlarına göre dini eğitim verilmelidir” dedi.

AKP Kıbrıs’ın kuzeyini kendine benzetmeye çalışmaktadır.

Türkiye’deki AKP iktidarının Kıbrıs’ın Kuzeyini kendine benzetmeye çalıştığı üzerinde duran BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Mahkeme kararlarına ve Milli Eğitim yasalarına aykırı bir şekilde yürütülen çalışmaların tehlikeli ve kabul edilmez olduğunu vurgulayarak, Mecliste bulunan partileri yapılmaya çalışılan bu değişikliklere karşı durmaya çağırdı.