Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “Türkiye’deki AKP iktidarının, borca dayalı büyüme stratejisi sonucunda borçlarını ödeyemez duruma düşmesi, TL’nin dünyada en hızlı değer kaybeden para birimi olması ve AKP’nin bölge ülkelerine yönelik işgal politikaları,  Kıbrıs’ın kuzeyinde ekonomik yıkıma yol açmıştır” dedi.

Krizi doğru tanımlamadan çözüm üretilemeyeceğini dile getiren İzzet İzcan, “Mesele faturanın kimler tarafından ödeneceğidir” diyerek, aciz duruma düşen 4’lü koalisyon hükümetinin “Herkes elini taşın altına koysun, hepimiz ayni gemideyiz” şeklindeki yaklaşımının,  Kapitalizmin neo-liberal politikalarının faturasını, hiçbir suç ve günahı olmayan emekçi kesimlere ödetmekten başka bir şey olmadığını vurguladı.

Krizi kim yarattıysa, bedelini o ödemelidir.

Emekten yana olduğunu söyleyen birtakım parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin, büyük bir yanılgı içinde olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yıllarca sürecek büyük bir krizin başındayız, 2019 yılı çok zor bir yıl olacaktır, krizi kim yarattıysa bedelini o ödemelidir” dedi.

Barış, demokrasi ve emek mücadelesinden başka çıkış yolu yoktur.

Gelinen aşamada en geniş demokratik birliğin kurulmasının şart olduğunu belirten BKP Genel Başkanı izzet İzcan, “Barış, demokrasi ve emek mücadelesinden” başka bir yol bulunmadığını vurguladı.