Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ahmet İşbeceren yaptığı açıklamada, Kalkanlı bölgesinde gerçekleşen ve 4000 dönüme yakın orman arazisinin yandığı yangından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Son üç günde değişik bölgelerde üç yangın çıktığının altını çizen Dr. Ahmet İşbeceren derhal acil, koruyucu tedbirlerin alınmasını talep etti.

Yaz mevsiminde açık alanlarda ateşli piknik yasaklanmalıdır.

İlk yapılacak işin yaz mevsiminde açık alanlarda ateşli piknik yapılmasının yasaklanması, kontrol ve denetimlerin sıklaştırılması olduğunun altını çizdi.

Turizm ve çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yangın helikopteri kiralama veya satın almaya gerek yoktur şeklindeki görüşlerinin yanlış olduğu kadar, bilgiden de yoksun olduğunu belirten Dr. Ahmet İşbeceren, yangına erken müdahalenin çok önemli olduğunu, eğer Kalkanlıdaki yangına anında havadan müdahale edilseydi, zararın çok daha az olacağını vurguladı.

Statü kavgasına girerek ülkenin yanmasını seyretmek insanlığa sığmaz.

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs yönetimleri arasındaki ilişkilerin yanlışlığına da dikkat çeken Dr. Ahmet İşbeceren doğal afet veya insani konularda statü kaygısına girerek ülkenin yanmasını seyretmek insanlığa sığmaz dedi.

Yangın helikopteri alınmalıdır.

En erken zamanda bir yangın helikopterinin kiralanması veya satın alınması çağrısında bulunan Dr. Ahmet İşbeceren, “ Gereksiz pek çok yere para bulan bu devlet, yangın helikopterine de para bulabileceği gibi, biz vatandaşlar olarak üstümüze düşeni de yapmaya hazırız” dedi.