Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 1987 yılında hükümetin mevcut faiz yasasını tümden ortadan kaldırıp, yerine yenisini koymadığını, 1995 yılında ise, faize faiz uygulamasının serbest bırakıldığını hatırlatarak, yaratılan sistemle, sınırsız faiz ve faizden faiz alınmasının serbest bırakıldığını belirterek bu uygulamanın toplumu felakete sürükleyeceğini vurguladı.

Birtakım bankalar krizden vurgun yaratmaya çalışıyor.

Yaşanan ekonomik kriz karşısında birtakım bankaların keyfi faiz artırımına gittikleri, harç ve vergi talep ettiklerini dile getiren Salih Sonüstün, bunun adının krizden vurgun yaratmak olduğunu belirtti.

Kâr hırsıyla yanıp tutuşan bankalar engellenmelidir.

KKTC Merkez Bankası’nın,  Tüketicileri Koruma Yasası’nda koruyucu hükümler bulunmadığını açıkladığını dile getiren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 4’lü koalisyon hükümetini, tüketiciyi korumaya yönelik yasal değişiklik yapmaya çağırdı.“Eğer bu zaman alacaksa, Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararname çıkararak vatandaşı korumalıdır” diyen Salih Sonüstün,  “Kâr daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan bankalar engellenmelidir” dedi.

Sosyal hukuk devleti ilkelerinin, yaşanan ekonomik krizde hiçbir suçu olmayan, dar gelirli ve emekçi kitleleri koruması gerektiğini vurgulayan Salih Sonüstün, hükümeti, sosyal patlama ve iflasların önüne geçmek için  gerekli tedbirleri almaya çağırdı.