Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, Kıbrıs sorununu BM parametreleri temelinde, halka verdiği taahhütlere uygun olarak çözmesi için yetkilendirdiğini belirterek, bunun dışındaki davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs Rum tarafı ile sürdürdüğü görüşmelere, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da dahil olması gerektiğini dile getiren İzzet İzcan, “Bu yapılmadığı takdirde, süreç, Kıbrıs Türk toplumunu dışlayarak devam eder” dedi.

         Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay’ın, toplum adına görüşmeleri yürütme yetkisi yoktur.

“4’lü koalisyon hükümetinin hükümet programında, Kıbrıs sorunu ile ilgili hiç bir şey bulunmadığını, bu görevin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yürütüleceği açıkça yazılmışken, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay’ın, AKP hükümeti tarafından öne çıkarılması, yeni bir stratejinin parçasıdır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kudret Özersay’ın toplum adına görüşme sürecini yürütme yetkisi bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Türk toplumu, görüşme sürecinden dışlanamaz.

“Ankara’daki AKP hükümeti, BM görüşme sürecinin dışına çıkarak, iki devletli bir zemin yaratmaya çalışırken, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay’ı bu projede görevlendirdiği anlaşılmaktadır” diyen İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Türk toplumunun görüşme sürecinden dışlanmasını kabul etmediklerini vurguladı.