Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, Kıbrıs’ın kuzeyinde her 3 kadından birinin fiziksel şiddete maruz kaldığının, ev içi şiddettin, kadın cinayetlerinin her geçen artarak korkutucu boyutlara ulaştığının altı çizilerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ve ataerkil yapıya karşı tüm kadın örgütlerinin ortak mücadelesi ve dayanışmasının önemli ve elzem olduğuna dikkat çekildi.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, Kıbrıs’ın kuzeyinde kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet ve mobbing dahil temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil yapının olduğu birçok sorun olduğuna vurgu yaparak, “ İçinde yaşadığımız yapı her geçen gün kadınlar açısından daha da eşitlik ve özgürlükten uzak bir noktaya taşınmaktadır. Kadın ticareti ve fuhuşa göz yuman hatta fırsat veren, öte yandan organize olmuş Sünni İslam’a dayalı oluşumların yaygınlaşması ve örgütlenmesi karşısında etkisiz kalan bir devlet yapısı ile karşı karşıyayız. Böylesi bir yapı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinden, kadın haklarından söz etmek mümkün değildir” dedi.

“ Kıbrıs Türk kadını gerici, faşist, militarist düşüncelerin ve sömürünün hakim olduğu değil eşitlik, özgürlük ve laik yaşamın hakim olduğu, her bir bireyin insan haklarına saygılı, çağdaş, cinsiyetçilikten uzak bir ülkede yaşama mücadelesine devam etmektedir. Bu bağlamda BKP Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün ve kadın örgütlerinin dayanışmasının öneminin her geçen gün arttığına inanmaktadır” diyen Yiğiter,  BKP Kadın Meclisi olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde dayatılmaya çalışılan gerici, faşist, eşitlik ve özgürlükten uzak düzene karşı eşit, özgür, savaşların ve sömürünün olmadığı bir dünya ve ülkede yaşama mücadelesine tüm dünya kadınları ile dayanışma içerisinde devam edeceklerini söyledi.