BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bugün saat 16:30’da SİM TV’de Meyil Adakul’un, saat 21:00’de ise BRT’de Eftal Keser’in programına katılacaktır.