Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, 28.09.2017 tarihinde toplanan BKP Genişletilmiş Parti Meclisi’nin ittifak ve güç birliği çalışmalarını değerlendirdiğini belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu bu koşullarda en geniş iş ve güç birliğinin şart ve gerekli olduğuna vurgu yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan,  Birleşik Kıbrıs Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler arasında yapılan taslak protokolün genişletilmiş Parti Meclisi’ne sunulduğunu söyledi.

İzcan, “ Genişletilmiş Parti Meclisi karar organı olmadığından her hangi bir karar almamıştır. Genişletilmiş Parti Meclisi’nde bulunan bir takım üye arkadaşlar olumlu veya olumsuz görüşlerini ifade etmişlerdir. Herhangi bir görüş birliği ve konsensus sağlanmamıştır” diyerek konunun aciliyetini de dikkate alarak tüzüğün Genel Başkan’a verdiği yetkiyi kullanarak Olağan Üstü Kurultay çağırdığını vurguladı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Olağan Üstü Kurultayımız 22 Ekim Pazar günü toplanarak güç birliği konusundaki kararını alacaktır. Bunun yanında Parti organları seçimlerini de gerçekleştirecektir. BKP Facebook sayfasının şifresini ele geçiren bazı arkadaşlar, partimiz sayfasını kullanarak gerçek dışı bir takım yayınlar yapmaya başlamıştır. Kamu oyundan ricamız bunları dikkate almamasıdır” dedi.