Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Meclisi Eşbaşkanı Ahmet Aslım yaptığı yazılı açıklamada, mevcut burs tüzüğünün öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğunu belirterek, öğrenciler arasında ayırım yapmayan ve ihtiyaçlarını karşılayan adil bir burs tüzüğünün hayata geçirilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Ülkede eğitim gören öğrencilerin aldığı bursların yetersiz, uygulanan kriterlerin ise adaletsiz olduğunu kaydeden Aslım, her öğrenciye ihtiyacı ve başarısı oranında eşit burs sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Üçüncü ülkelerde eğitim görenlere üvey evlat muamelesi yapılıyor.

Üçüncü ülkelerde eğitim gören öğrencilere verildiği iddia edilen burslardan bir çok ihtiyaç sahibinin yararlanamadığını kaydeden Aslım, asgari ücretin 3.2 katı aile gelirinin altında bir gelire sahip olan öğrencilere verilen bursların birçok ihtiyaç sahibi öğrenciyi burs hakkından mahrum bırakan bir kriter olduğunu vurguladı. Bursların öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri ülkenin ekonomik koşullarına ve öğrencinin başarısına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Aslım, üçüncü ükelerde eğitim gören öğrencilere üvey evlat muamelesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Güney’de eğitim gören öğrencilere burs hakkı tanınmalı.

Üçüncü ülke tanımının “KKTC ve Türkiye dışındaki deniz aşırı ülkeler” olduğuna işaret eden Aslım, Kıbrıs’ın güneyinde eğitim gören çok sayıda gencin burs hakkının gasp edildiğini söyledi. Burs tüzüğünün Kıbrıs’ın güneyinde eğitim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Aslım, anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ve öğrenciler arasında ayırım yapıldığını vurguladı.