Birleşik Kıbrıs Partisi Dışilişkiler Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, 19 Nisan’dan sonra yeniden başlayacak olan müzakerelerin sonuç alıcı olması için daha önce üzerinde uzlaşılan konuların kabul edilmesinin ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesinin şart olduğunu belirtti.

Hristofyas-Talat döneminde üzerinde uzlaşıya varılan konuların kabul edilmesi ve 11 Şubat Ortak Metni’nin yeniden teyit edilmesi ile kısa zamanda erken çözüme ulaşmanın mümkün olabileceğini vurgulayan Sonüstün,  “Bir çok konuda uzlaşıya varılmıştır. Çözüm şekli ve zemini konusunda mutabakat bulunmaktadır. Bunun yanında varılacak çözüm çerçevesi BM Parametrelerince çizilmiştir. Geriye siyasi irade ve kararlılık kalmaktadır” dedi.

Güven Arttırıcı Önlemler paralel bir şekilde hayata geçirilmeli.

Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerde ve çözüm sürecinde Kıbrıslı Türklerin özne olacağı yeni bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sonüstün, erken zamanda sonuca ulaşabilmek için alışılmış kalıpların ve yöntemlerin dışına çıkılmasının şart olduğunu kaydetti.

“Bugüne kadar sonuç vermeyen müzakere yönteminin dışına çıkılarak, güven arttırıcı önlemlerin müzakere süreciyle paralel şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor” diyen Salih Sonüstün, güven arttırıcı önlemleri müzakere sürecine hapsetmenin statükocu yaklaşımlar olduğunu,  güven arttırıcı önlemlerin müzakere süreciyle paralel bir şekilde hayata geçirilmesinin, toplumlararası güvenle birlikte federal kültürün gelişmesini de sağlayacağını ve  müzakerelerin ilerlemesi için yapıcı katkılar sunacağını kaydetti.