Birleşik Kıbrıs Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, her iki toplum liderinin de biran önce insiyatif alarak,  devam eden görüşme sürecinin sonuca bağlanması için samimiyetle çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs meselesinin konuşulmayan bir tarafı kalmadığına vurgu yapan Sonüstün, mülkiyet ve garantiler konularının şu anda masada duran en çetrefilli konular olduğunu, esas konuşulması gerekenin mülkiyet ve garanti konusunun hangi formülle çözüleceği olduğuna işaret etti.

“ Kıbrıs meselesinin konuşulmayan tarafı kalmamıştır. Bu noktada yapılması gereken her iki liderin de çözüm konusunda irade beyanında bulunması, insiyatif alması, birbirlerine doğru, samimi hamleler yaparak karşılıklı tavizler vermeleri ve sorunun çözülmeyen yanlarını çözmek için özne olmalarıdır” diyen Sonüstün,  tıkanılan noktalarda görüşmecilere büyük sorumluluk ve görev düştüğünü, liderlerin toplumlara önderlik yaparak toplumlarını yönlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi’nin toplumların çözüm sürecine ve çözümden sonra oluşacak yeni yapıya hazırlanmalarının şart olduğuna inandığını ifade eden Sonüstün, “ Liderler görüşme masasında insiyatif almalı, çözüm yanlısı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler de toplumun yeni sürece hazırlanması, güvensizlik ortamının aşılması için liderlerle işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Öncelikli görev halkı çözüm sonrası oluşacak ortak yaşama hazırlamak ve ortak geleceği birlikte kurmaktır” dedi.