Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün Kutlu Adalının katledilmesinin 21’inci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda Kutlu Adalı’yı bir kez daha saygı ile andıklarını belirterek, katillerin hala bulunmamış olmasının Kuzey Kıbrıs’taki  anti-demokratik rejimin bir ayıbı olduğunu söyledi.

BKP, faillerin bir an önce bulunmasını talep etmektedir.
BKP faillerin bir an önce bulunup hesap sorulmasını talep etmektedir diyen Salih Sonüstün, “ Barış, kardeşlik ve demokrasi talebimizin ana nedeni, insanlarımızın kendi ülkesinde temel hak ve özgürlüklerini özgürce kullanmasıdır” dedi.
Kuzey Kıbrıs’ta korkuya dayalı militarist bir resim olduğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yaratılan statüko rejimi beslemekte ve bugüne kadar işlenen bütün siyasi cinayetler faili meçhul kalmaktadır” dedi.
Çağdaş, uluslar arası hukuka uygun bir Anayasa istiyoruz.
            BKP bütün vatandaşlarımızın koşulsuz temel hak ve özgürlüklerini savunmaya kararlılıkla devam edecektir diyen Salih Sonüstün, “ hukuk devletini temel şartı, çağdaş uluslararası hukuka uygun, tüm vatandaşlarımızın temel insan haklarnı koruyan bir anayasaya sahip olmaktan geçer” dedi.
“Kutlu Adalı’yı diğer demokrasi şehitleri gibi kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz” diyen BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “ Yeni Kutlu Adalılar yetiştirmek öncelikli görevimizdir” dedi.