Birleşik Kıbrıs Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Salih Sonüstün Ankara hükümetleri ile KKTC hükümetleri arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “ Mevcut ilişkiler devletler arası teamülleri çoktan aşmış şantaja dayalı dayatmaların, emrivakilerin egemen olduğu  bir ilişki biçimine dönüşmüştür” dedi.
Evet efendimci bir anlayışla hükümetcilik oynanıyor.
Yeni vatandaşlıklar verilmesi konusunda olduğu gibi, kamuya ait kurum ve kuruluşların özelleştirilmesi, su protokolü, güvenlik ve yargı sistemine ait değişiklik taleplerinin ekonomik işbirliği paketlerinin içinde yer almasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Sonüstün, “ UBP- DP hükümeti bu dayatmaları hayata geçirmek için kurulmuş bir hükümettir. Evet  efendimci bir  anlayışla hükümetçilik oynanacağı aşikârdır” dedi.
AKP hükümetini yeni vatandaşlık dağıtılması ısrarından vazgeçmeye çağırıyoruz.
Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Davutoğlu’nun yeni vatandaşlıklarla ilgili açıklamalarının ortada olduğuna vurgu yapan Sonüstün, AKP  hükümeti bu ısrarından vazgeçti açıklamalarının bir aldatmaca olduğunun altını çizerek, “ Bizim temennimiz bu hatadan bir an önce dönülmesi ve aklıselimin galip gelmesidir.  Ankara hükümetinin bu konudaki ısrarı ortada olduğuna göre buna karşı etkili bir muhalefet oluşturmak öncelikli görevimizdir” dedi.
Mevcut parlamentodan çıkacak bir hükümet çare olamaz.
“Parlamentodaki partiler rejimle bütünleşmiş ve Ankara ile amir memur ilişkisine girmiştir. Bu nedenle mevcut parlamentodan çıkacak hiçbir hükümet modelinden Kıbrıslı Türklerin menfaat ve çıkarlarını koruyacak reformlar yapması beklenemez. Çözüm bir an önce halka gidilmesi ve insanımızın menfaat ve çıkarlarını koruyacak, günübirlik suni iyileştirmeler değil, köklü reformların hayata geçirilmesidir” diyen Sonüstün,  köklü değişim ve dönüşümü hedefleyen tüm siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendikaların bu çerçevede güçlü birlikteliğinin şart olduğunu vurguladı.