Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan Kıbrıs’ın kuzeyinde süregelen rejimin oksijen çadırında yaşatılmaya çalışılan bir hastaya benzediğini vurgulayarak, “ Kıbrıslı Türklerin esas mücadelesi içinde yaşadığımız rejimi değiştirmektir. Statüko bizleri her geçen gün biraz daha yozlaşmaya ve yok oluşa sürüklemektedir” dedi.

UBP- DP azınlık hükümeti ve bundan önceki tüm hükümetler gibi Kıbrıslı Türklerin menfaat ve çıkarlarının değil Ankara hükümetlerinin direktifleri doğrultusunda hükümetçilik oynamaktan öteye gitmediğine işaret eden İzcan, kış saati uygulmasına geçiş gibi bir konuda dahi kendi iradesi ile karar almaktan yoksun bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

“ Kıbrıs’ın kuzeyindeki çürümüş yapı, sendikal mücadele dahil neredeyse her türlü mücadeleyi kıskacına alıp etkisiz hale getirmek için elinden geleni yaparken, bazı sendikaların yalnızca kendi zümresel çıkarlarını korumak için sokağa dökülmüş insanları hayal kırıklığına uğratması kabul edilemez” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümü Kıbrıslı Türkler için ana hedeftir.
             Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslı Türkler için ana hedef olduğunu, ancak çözüme ulaşılıncaya kadar da toplumun  refah ve  güvenli şartlarda yaşaması için hükümetlerin icraatlar yapmak zorunda olduğunu ifade eden İzcan, “ UBP- DP azınlık hükümetinden emekçileri  düze çıkarak, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm olacak reformlar yapmasını beklemek ölüden gözyaşı beklemekle eşdeğerdir” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi olarak yaşanan sorunların yegane çözümünün sistemin kökten değişip dönüşmesi olduğuna inandıklarını vurgulayan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan halka çağrıda bulunarak, UBP- DP azınlık hükümetinin 2017 yılı içinde ülkede seçim olacağını hesaba katarak  icraatlar yaptığını belirterek, “ Bu hükümet kendilerine bağımsız diyen ancak bağımsız olmayan milletvekillerinin oyu ile 2017 yılı bütçesini zar zor geçirebilmiş bir hükümettir. Bunlardan dertlerimize derman olacak reformlar beklemek abesle iştigaldir. Önümüzdeki süreçte yapılması gereken sistemi kökten değiştirmeyi hedefleyen, barış, demokrasi, hukuk ve sosyal adaletin hakim olacağı bir düzeni kurmak için mücadele eden Birleşik Kıbrıs Partisi’ne destek vermektir” dedi.