Birleşik Kıbrıs Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıs’ın kuzeyinde esas ihtiyacın barış, demokrasi ve özgürlük kavgası veren siyasi yapıların en geniş cephede bir araya gelerek siyasetin yeniden dizayn edilmesini sağlamak olduğunun altını çizerek, “ Partisel ve zümresel çıkarları bir kenara bırakarak rejim karşıtı bir birlikteliğin oluşturulması barış ve demokrasi güçlerinin sorumluluğundadır” dedi.

Düzen ve sistem karşıtı tüm güçlerin, Kıbrıs Türk siyasal yaşamında gerçek bir dönüşümü sağlayacak, Kıbrıs sorunun çözüm sürecinde aktif rol oynayacak, alternatif bir güç oluşturmak için asgari müştereklerde biraraya gelerek toplum desteğini sağlamayı hedeflediklerini belirten Sonüstün, oluşturulacak birlikteliğin bu temel amaçlar doğrultusunda mücadeleyi hedefleyen tüm örgütlere açık olduğunu vurguladı.

Halktan yana güçlü bir muhalefete ihtiyaç vardır.
“ Toplum genelinde barış ve demokrasiyi hedefleyen yurtsever güçlerin birlikteliğine büyük ihtiyaç ve talep vardır” diyen Sonüstün, toplumun beklentisinin hem içte yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretecek, hem de Kıbrıs konusunda aktif siyaset yapacak halktan yana güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Toplumun ihtiyacının kendi bağrından çıkan, toplumun her kesimini kucaklayacak güçlü bir yapıya ihtiyaç duyduğu tespitini yaptıklarını ve bu doğrultuda toplumsal muhalefeti örgütleyecek yapıyı oluşturmak için mücadele ettiklerinin altını çizen Sonüstün, “ Bu noktada halka çağrımız oluşturulacak koalisyona destek vererek, statükocu partilere toplumun alternatifsiz olmadığını  göstermesidir. Birleşik Kıbrıs Partisi  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstüne düşeni yapmaya devam edecektir” dedi.