Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladığı mesajda, kadına yönelik şiddetin her biçimini reddettiklerini belirterek, Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz vakalarının toplumda büyük kaygı ve endişeye neden olduğunu vurguladı.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu, mesajında, Kuzey Kıbrıs’ta her 3 kadından 1’inin şiddete maruz kaldığını dile getirerek, “Hükümet, şiddetin önüne geçebilecek yapısal, hukuksal tedbirleri almak ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumakla yükümlüdür. Artan şiddet olayları önleyici ve caydırıcı tedbirlerin yeterince alınmadığının en açık göstergesidir.” dedi.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu, kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılması, polisin, yargının ve Meclisin kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirilmesi, şiddet mağduru kadınlar için Kadın Dayanışma Evleri’nin ve gereken psikolojik, ekonomik, hukuksal desteği sağlayacak mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesi taleplerini dile getirerek, kadının yaşamın her alanına eşit katılımının sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Hediye Kurucu, yasal düzenlemelerin yanı sıra eğitim sisteminin eşitlikçi, özgürlükçü ve cinsiyetçilikten uzak bir yapıya kavuşturulmasının elzem olduğuna vurgu yaparak, eğitimin mücadelenin önemli bir boyutu olduğunu kaydetti.

Kurucu, ataerkil yapının sadece kadınlar değil çocuklar ve LGBT bireyler üzerinde de baskı kurduğunu söyleyerek, bunun toplumsal, hatta siyasal bir sorun olduğunu dile getirdi. “Kıbrıs Türk toplumunun artan siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında hasta bir topluma dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz” diyen Kurucu, tüm sivil toplum örgütlerini toplumsal bir sorun olan şiddete karşı birlikte mücadeleye çağırdı.