Birleşik Kıbrıs Partisi Dışilişkiler Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açılamada, çözüm süreci ve mülkiyet konusunda gelinen aşamayı değerlendirdi.

Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde yolun en kritik dönemecine gelindiği ifade ederek, Kasım ayına doğru uluslararası konjöktür ve görüşmelerde yaşanan gelişmeler ışığında önemli gelişmelerin muhtemel olduğunu söyledi.

Yönetim, güç paylaşımı ve nüfus konularında büyük oranda uzlaşıldığının altını çizen Sonüstün, gelinen aşamada süreçte en kritik noktanın mülkiyet meselesi olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin Brüksel’de mülkiyet konusunda  ilerlemeler olduğunu bildirdiğini ve Washington’a giderek sorunun çözümü için kaynak aradığını söyleyen Sonüstün, “Her iki toplum lideri de, mülkiyet sorununun çözümü için kaynak arayışındadır. Sorunun çözümündeki temel prensipler bellidir. Bu prensipler arasında tazminat seçeneğinin  çözümü kolaylaştıracağını  ortaya çıkarmıştır. Mülkiyet kategorilere ayrılmıştır ve mülkiyet komisyonu  oluşturulacaktır.  Bütün bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan mali kaynak bulunmadan bir anlam ifade etmiyor. O nedenle kaynak bulunması çok önemlidir” dedi.

Sorunun bir an önce çözüme ulaşması için diğer meselelerle birlikte mülkiyet sorununun çözümü için gereken kaynağın sağlanmasının  şart olduğuna vurgu yapan Sonüstün, Kasım ayına kadar yaşanacak süreçte garantiler de dahil olmak üzere mevcut sorunlarda ilerleme kaydedilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Doğru bilgilendirme manipülasyonları önleyecektir.

Birleşik Kıbrıs Partisi olarak sorunun çözümü konusunda temkinli bir iyimserlik içerisinde olduklarını, yaşanan süreçte toplumun tüm gelişmelerden haberdar olmasının önemli olduğunu ifade eden Sonüstün, “Doğru bilgilendirme olası  manipülasyonları önleyecektir. Çözüm ve barış güçlerine düşen görev  halkın doğru bilgilendirilmesi konusunda liderlere yardımcı olmaktır. BKP bu noktada üzerine düşeni yapmaya devam edecektir” dedi.