Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’den gelen suyun yönetimi ve işletilmesiyle ilgili öngörülen Kamu-Özel Ortaklığı’nın bir özelleştirme yöntemi ve modeli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun suyun yönetimi ve işletilmesinin özelleştirilmesine ve mülkiyetinin devredilmesine karşı olduğunu belirten İzzet İzcan, “Özelleştirmeye karşı toplumda oluşan karşı duruşu berhava etmeye ve engellemeye yönelik icat edilmiş bir kelime oyunu olan Kamu-Özel Ortaklığı, özünde özelleştirmedir” dedi. Kamu-Özel Ortaklığı ile kamusal değerlerin ve kaynakların ortaklık adı altında özele peşkeş çekileceğini, suyun kamu hizmeti olmaktan çıkartılarak, metalaştırılıp, ticarileştireleceğini vurgulayan İzcan, “Doğal bir kaynak ve insan hakkı olan suyun metalaştırılması, ticarileştirilmesi ve suya erişimin elde edilecek kâr oranına göre sınırlandırılması kabul edilemezdir” dedi.

İçeceğimiz ve kullanacağımız su özel şirketin iki dudağı arasına hapsedilecek.

Kamu-Özel Ortaklığı’nın kamu için yüksek risk, özel için ise daha fazla garanti sağladığını, dünyadaki örneklerine bakıldığında kamuyu büyük zararlara uğratan bir model olduğunu kaydeden İzcan, “Esas amacı kâr elde etmek olacak olan bu modelde, kamunun karar alma mekanizmasına katılımı engellenecek, su hizmeti zarar edildiğinde kısıtlanabilecek, suyun fiyatı sözleşmede tahhüt edilen orandan çok üstüne çıkartılabilecek, şehirden, şehire, hatta mahalleden mahalleye farklı fiyatlar uygulanabilecek, hedeflenen kâr oranı elde edilemez ise kamu yüklü tazminat yükü altına sokulabilecek. Kısacası içeceğimiz ve kullanacağımız su özel şirketin iki dudağı arasına hapsedilecek” dedi.

Mülkiyet toplumda, yönetim kamu denetimindeki Su Kurumunda olmalı.

Su sağlamanın kamusal bir hizmet olduğunu ve herkesin suya erişim hakkı olduğunu, özelleştirme yolu ile bu hakkın piyasanın insafına terkedilemeyeceğini vurgulayan İzcan, “Suyun mülkiyeti toplumda, yönetimi ise seçilmişlerden oluşacak, suya ticari bir ürün değil, kamu yararı olarak bakacak, kamu denetimindeki Su Kurumunda olmalıdır” dedi.