Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, eşitlik, sosyal adalet, sosyalizm, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yaşamlarını yitiren tüm kadınları saygı ile andıklarını, bu mücadeleyi yürüten tüm kadınlara dayanışma mesajlarını gönderdiklerini vurguladı.

Kadının özgürleşmesinin önündeki en büyük engelin erkek egemen kapitalist sömürü sisteminin olduğunu vurgulayan Yiğiter, BKP Kadın Meclisi’nin eşitlikçi, adil, özgürlükçü, sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir Kıbrıs ve dünya için kararlı mücadelesine devam ettiğinin altını çizdi.

Her 3 kadından 1’i ev içi fiziksel şiddete uğruyor.

Son dönemde Kıbrıs’ın kuzeyinde kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün arttığına dikkat çeken Yiğiter, “Ne yazık ülkemizde her 3 kadından 1’i ev içi fiziksel şiddete uğramaktadır” dedi.

Kadına yönelik şiddetin  en ağır şekilde cezalandırılmasını ve şiddet mağduru kadınlar için Kadın Dayanışma Evleri’nin açılmasını talep eden Yiğiter, “BKP Kadın Meclisi olarak kadının ev içi emeğinin ücretlendirilmesi, ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılması, cinsiyet eşitliği eğitiminin müfredata yerleştirilmesi, ülkemizdeki seks köleliği ve insan ticaretinin önüne geçilerek, gece kulüplerinin kapatılmasını, yasaların tüm baskıcı gelenek, töre ve çağdışı unsurlardan ayıklanarak kadının sosyal yaşama erkekle eşit biçimde katılımının sağlanması ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün resmi tatil ilan edilmesi taleplerimizi yineliyoruz” dedi.

Cinsiyetçi olmayan, çok kültürlü, özgür, eşit, sosyalist bir toplum hedefliyoruz.

Kadınların şiddetin, baskının ve sömürünün en ağırına maruz kaldığını vurgulayan Yiğiter, “İçinde yaşadığımız ve kadınların işte, evde, sokakta, kısaca hayatın her alanında, ezildiği, dışlandığı ve güvenlikten yoksun yaşadığı bu ataerkil kapitalist düzeni  reddediyoruz. Toplumsal cinsiyet algılarının yaşamda aktif ve saygın yerini alabilmesi için ‘pozitif ayırımcılık da dahil, gerekli her türlü destek sağlanmalıdır. İkinci sınıf muamelesi gören kadın yurttaşlarımızın, özellikle de emekçi kadınların özgürleşmesini amaçlayan örgütlenmeleri destekleyip, adaletsizce, tek bir cinsiyet, erkek olan lehine yaşanmadığı bir dünyayı kurmanın bugünden mümkün olduğuna inanıyoruz. Cinsiyetçi olmayan, çok kültürlü, çok kimlikli, özgür, eşit, sınıfsız, sömürüsüz, sosyalist bir toplum hedefini hayata geçirme mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.