Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin münferit olaylar olarak değerlendirildiği sürece, her gün yeni bir kayba neden olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, “ Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan ve artık kaygı verici noktaya ulaşan kadına şiddet ve cinayet vakaları toplumsal ve hatta siyasal bir sorundur. Meseleye bu açıdan bakmadıkça, hastalığın teşhisini doğru koymadıkça, çözüm bulmak mümkün olmayacaktır” dedi.

Son olarak Alayköy’de işlenen kadın cinayeti ile yeniden tartışmaların alevlendiğine dikkat çeken Kurucu, “ Yasa koyucu ve emniyet, kadına şiddet konusunun, kayıp yaşandığı zaman üzüntü belirtilecek, hakkında birkaç kelime edilecek bir mesele olmadığını kavramadığı ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamadığı sürece bu tür vakalar artarak devam edecektir” dedi.

“ Her kesim kendi adına sorumluluğunu kabul etmek zorundadır. Toplumda şiddet eğilimin arttığı, sosyal, kültürel, ekonomik bir değişim ve çöküntü yaşandığı aşikârdır” diyen Hediye Kurucu, “  Parlamentoda görev yapan kadın Milletvekillerinin önceliği, şiddettin önlenmesi, şiddete karşı ağır cezaların hayata geçirilmesi için ilgili yasal eksikliklerin giderilmesini sağlayacak adımlar atılmasını zorlamaktır. Bu yapılırken ayırım yapmadan tüm kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde gereken tedbirlerin alınması için hükümet üzerinde baskı oluşturulması şarttır” dedi.