Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Belediyelerin birleştirilerek daha etkin hizmet vermelerinin sağlanması, var olan kötü yönetimlerin yerine, çağdaş belediyecilik yapılmasını desteklediklerini açıkladı.
UBP koalisyon hükümetinin, Ankara ile birlikte yangından mal kaçırır gibi yeni belediyeler yasa tasarısını hazırladığına dikkat çeken İzzet İzcan, yeterince olgunlaşmadan atılacak her adımın yeni olumsuzluklar yaratmaya aday olduğunu belirtti.
Kapatılacak 15 Belediyenin başkanlarına rüşvet verir gibi yaşam boyu emeklilik hakkı sağlanmaya çalışıldığına dikkat çeken BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, halkın vergisiyle oluşturulan bütçenin, siyasi rant aracı şekilde kullanılmasını siyasi etiğe aykırı bulduklarını ve kabul etmediklerini vurguladı.
“Birleşik Kıbrıs Partisi, statükocu ve bencil davranışlar, ister hükümet edenlerden, isterse de Sendikal çevrelerden gelsin, karşı çıkmaya devam edecektir” diyen İzzet İzcan, denizin bittiği, gece karanlıklar içerisinde bekleyen bir toplum yaratıldığını, tüm kesimlerin idrak etmesi ve ona göre davranması gerektiğini vurguladı.