Birleşik Kıbrıs Partisi, Orta Doğu’da yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyada kapitalizmin büyük bir ekonomik krize sürüklendiğini, uyguladığı Neo liberal politikalarla sorunları çözemediğini belirterek, Emperyalist ülkelerin saldırgan politikalarla gelişmekte olan ülkeler ve dünya halklarına karşı düşmanca siyaset içine girerek saldırganlaştıklarını vurguladı.

“ Büyük Ortadoğu Projesi gibi emperyalist projelerle, Orta Doğu ülkelerini bölüp parçalamak, enerji kaynaklarını kontrol ve denetim altına almak için bölgesel savaşlar çıkararak devletleri işgal edip parçalamaya çalışmaktadırlar” diyen İzcan, Türkiye ve İran gibi devletlerin de kendi ekonomik krizlerini bastırabilmek için Orta Doğu’da nüfus alanları yaratma yarışına girdiklerini vurguladı.

“ AKP ve İran yönetimi gibi gerici güçlerin amacı içteki anti demokratik uygulamalarını gizlemek, ekonomik başarısızlıklarının üstünü örtmek ve baskıcı rejimlerinin ömrünü uzatmaktır” diyen İzcan, “ gelinen aşamada Orta Doğu’da yaşanan kriz bir Akdeniz krizine dönüşmektedir” dedi.

“ Türkiye- Kıbrıs- Yunanistan ve İsrail’i de içine çekebilecek ve ülkemiz insanına büyük acılar yaşatabilecek bir duruma ulaşmıştır.” Diyen İzcan, Kıbrıslıların bu savaşlardan uzak durması, barış ve çözüm ve halkların kardeşliğinden yana durması gerektiğini vurguladı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, gelinen aşamada, Kıbrıs sorununun çözümünün daha da bir önem kazandığını belirterek, görüşme sürecinin biran önce başlayarak Federal Birleşik Kıbrıs’a ulaşılmasının tek çıkar yol olduğunu vurguladı. İzcan,  her iki toplum liderini akılcı ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı.