Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Doğu Akdeniz’deki önemli ve tehlikeli gelişmelere dikkat çekerek, “Gelinen aşama, güce dayalı dış politikanın, diplomasi ve işbirliğine karşı galip gelmesidir” dedi.

Doğu Akdeniz’deki doğal  kaynaklar, bölge halkının ortak malıdır” diyen İzcan, “Bölge ülkeleri,  uluslararası hukuku dikkate alarak işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmelidir” dedi.

“Türkiye’nin, Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge antlaşması ve Libya’ya asker gönderme kararı, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum tarafının East Med projesi kapsamında, Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattının inşası için antlaşmaları, yeni çatışma noktaları yaratacak ve Kıbrıs sorununu içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Bölgemiz ciddi bir çatışma riski ile karşı karşıyadır” dedi.

Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun olduğu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiği ve bölgede var olan doğal kaynakların, bölge ülkelerinin hakkı olduğunu vurgulayan İzzet İzcan, eğer diplomatik yolla sorunlar çözülemiyorsa Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine başvurmanın çıkar yol olduğunu belirtti.