Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Maraş’ın Türk idaresi  adı altında açılması için  sürdürülen propagandanın çok tehlikeli olduğu kadar, maceracı bir yaklaşım olduğunu vurguladı. UBP – HP hükümetinin bu konuyu istismar ettiğini, seçim kampanyasında kullanma çabası içinde olduğunu belirten İzzet İzcan, “Hükümetin büyük ortağı UBP, Maraş’ın Mağusa – İskele imar planı kapsamına alınmasını talep edecek kadar kendini kaybetmiştir” dedi.

“Maraş’ın statüsü, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla belirlenmiştir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet izcan, Maraş’ın BM kontrolünde, yasal sahiplerine iade edilmesinin karar altına alındığını belirtti.

“Kıbrıs Türk toplumunu, dünyadan izole ederek, uluslararası hukukla çatıştırarak hiçbir yere varılamaz” diyen İzzet İzcan, “Türkiye’deki AKP iktidarının çatışmacı dış politikasında kullanılmak  halkımızın çıkarlarına aykırıdır” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, statükonun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, 11 Şubat 2014  tarihli ortak açıklama ve 30 Haziran 2017 tarihli Guterres  çerçevesinde belirtildiği şekilde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli iki toplumlu Federal Cumhuriyetin Berlin’de teyit edildiği gibi, hayata geçirilmesinin tek çıkar yol olduğunu vurguladı.

Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin  bu açıdan hayati önemi olduğunu belirten İzzet İzcan, Federal  çözüm ve barışa inanan Mustafa Akıncı’nın kazanmasının barış sürecine önemli katkı yapacağını belirtti. Halkımızı bu yönde irade ortaya koymaya çağırdı.