Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, İsmail Kızıldemir isimli inşaat işçisinin,  Karpazdaki Concorde Otel inşaatından düşerek yaşamını yitirdiğini belirterek, “İş kazalarının önlenememesi, kanayan  yaramızdır” dedi.

Bayram günü meydana gelen kazanın, ülkemizdeki çalışma koşullarının durumunu ortaya koyduğunu vurgulayan Sonüstün, ‘kâr daha fazla kâr’ hırsıyla yanan sermaye kesimin karakterini ortaya koyduğunu belirtti.

Hükümeti, iş kazalarını önleyici tedbirler almaya çağırıyoruz.

“İstatistikler 3-4 metre yükseklikten düşen emekçilerin, %85’inin hayatını kaybettiğini göstermesine rağmen, ülkeyi yönetenlerin hiçbir önleyici tedbir almaması kabul edilemez” diyen BKP Genel Sekreteri  Salih Sonüstün, hükümeti, iş kazalarını önleyici tedbir almaya çağırdı.

“Çalışanlara eğitim verilmesi, inşaatların sıkı denetlenmesi, işverenlere zorunlu yükümlülükler getirilmesi gerekmektedir” diyen Sonüstün, “Bunlar yapılmadığı sürece daha çok emekçi yaşamını yitirecektir” dedi.

İnsan yaşamı ve emek en yüce değerdir.

“İş kollarının tehlike sınıflarına ayrılması, işçilerin can güvenliğinin  işverenlere bırakılmaması, ILO sözleşmelerine eksiksiz uyulması şarttır” diyen Sonüstün, “Az gelişmiş ülkelerde iş kazalarının çok yüksek olması bir rastlantı değildir” dedi.

“BKP, insan yaşamını her şeyin üstünde tutmaktadır” diyen Sonüstün, emeğin ve insan yaşamının en yüce değer olduğu bilinciyle hareket edilmesini istedi.