Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, Gece Kulüpleri Çalıştayı’nın sonuçlarının ülkedeki gece kulüpleri ve diğer çalışma alanlardaki insan ticareti, seks köleliği ve bunlara bağlı insani olmayan çalışma koşullarını açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “Çıkan rapordaki tespitler ve öneriler doğrultusunda gereken yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve Kıbrıs’ın kuzeyinde toplumsal bir utanç ve kanayan yara olan gece kulüpleri ve kadın ticaretinin bir an önce sonlandırılması kaçınılmazdır” dedi.
Çalıştay  raporunda Kıbrıs’ın kuzeyindeki en büyük eksikliğin insan ticareti ile ilgili bir yasal düzenlemenin bulunmaması olduğuna atıf yapıldığını vurgulayan Yiğiter “Sınır aşan Organize Suçlarla Mücadele Sözleşmesi’’ ve bu sözleşmenin eki olan “İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadınların ve Çocukların Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol’’ meclisten geçirilmiştir. Ancak bundan sonraki önemli adım bu protokollerin gereği olarak gerekli düzenleme ve tanımlamaların yapılması olmalıdır.  Bundan daha da önemlisi ise yasaların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesidir” dedi.

“Gece kulüpleri dışında ülkeye öğrenci olarak gelen bazı  kişilerin fuhuş yaptığı bilinirken,  çoğunlukla yabancı uyruklu bu kişilerin koruyucu tedbirlerin ve sağlık kontrollerinin yapılmamasından ötürü,  gençler arasında cinsel yolla bulaşan hastalıkların artışı karşısında  ciddi endişeler taşımaktayız” diyen Yiğiter, esas sorunun denetimsizlik ve yasaların uygulanmaması olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine  çağrıda bulunan Yiğiter, “Sizin hükümet olarak göreviniz, toplum sağlığı yanında, kayıtlı veya kayıtsız  fuhuş yapmaya zorlanan, ekonomik nedenlerden dolayı fuhuş yapmak zorunda kalan, sömürülen ve insan onuru zedelenen kişileri korumak ve toplumumuza sürülen bu kara lekeyi ortadan kaldırmaktır” dedi.