Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, iddialı bir şekilde takvimlendirilen CTP-BG/UBP hükümet programının ön gördüğü ilk 3 aylık icraatların hiçbirinin hayata geçirilmediğini belirterek, hükümet programının yalan olduğunu vurguladı.

İlkeler ve reform hükümeti olma iddiası ile takvimlendirilmiş bir hükümet programı ilan eden CTP-BG/UBP koalisyonunun, 3 ay içerisinde istihdamlarda adil yöntemleri düzenleyen yasa yapacağı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için eylem planı hazırlayacağı, uluslararası lisanslı bir denetim kuruluşunun telefon dairesini denetlemesi için girişim yapacağı, üreticilere destek verilmeye başlanacağı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlem ve denetimlerin uygulanacağı, özerk DAÜ yasasının çıkarılacağı ve katı atık yönetim planının AB politikaları çerçevesinde güncelleneceği sözünü verildiğini hatırlatan Abdullah Korkmazhan, “3 aydır partizanca istihdamlar ve atamalar devam etmekte, kayıt dışı ekonomi büyümekte, üreticilerin hakları gaspedilmekte, iş cinayetleri, acımasız sömürü ve yoksulluk derinleşmekte,  DAÜ’de, eğitimde ve sağlıkta kaos büyümekte, CTP-BG/UBP hükümeti ise yaşananları seyretmektedir” dedi.

CTP-BG/UBP hükümetinden reform beklemek ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır.

CTP-BG/UBP hükümetinin, UBP’nin kurultay hesapları, CTP-BG’nin ise erken seçimden kaçabilmesi için kurulduğunu vurgulayan Korkmazhan, halkın değişim iradesi karşısında kendi statükolarını korumaya çalışan CTP-BG ve UBP’den reform beklemenin ölü gözünden yaş beklemekten farksız olduğunun altını çizdi.

CTP-BG/UBP hükümetini halkın değişim talebi karşısında daha fazla engel olamayacağını, hükümetin derhal istifa etmesi ve erken seçime gidilmesini talep eden Abdullah Korkmazhan, BKP’nin halkın değişim istencinin adresi olduğunun altını çizdi.