Birleşik Kıbrıs Partisi, yüksek öğrenim kurumlarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Konu ile ilgili açıklama yapan BKP Eğitim Sekreteri Dr Ahmet İşbeceren “YÖDAK’ın sağlıklı ve düzgün çalışmaması, ülkemizde faaliyet yürüten Üniversitelerin denetlenmemesi ve Eğitim Bakanlığı’nın yaşananlar karşısında seyirci kalması sorunun özünü teşkil ediyor” dedi.
Standart ve kalite sorunu dışında günümüzde basına açıkca yansıdığı gibi “Çalışanların özlük haklarına açık bir saldırı vardır” diyen Dr Ahmet İşbeceren “ Girne Amerikan Üniversitesi yaz döneminde çalışanların maaşlarını ödemiyor, Yakın Doğu Üniversitesi sözleşmesiz eleman çalıştırıyor, sosyal sigorta ve ihtiyat sandıklarını yatırmıyor, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sendikalaşma istedi diye çalışanlarını işten atıyor ve  daha saymakla bitiremeyeceğimiz birçok olumsuzluk yaşanıyor” diyerek Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ı acil önlem almaya çağırdı.
“Hiçbir gerekce emekçilerin haklarını gaspetmek için haklı bir neden olamaz” diyen BKP Eğitim Sekreteri Dr Ahmet İşbeceren, yapılanların açıkca suç olduğunu ve en kısa sürede düzeltilmemesi durumunda savcılık ve polise suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.

“Kıbrıs’ın Kuzeyinde özellikle özel sektör çalışanları ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekte, yoksulluk sınırının altında çalıştırılmakta ve kâr daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan işverenlerin insafına terk edilmektedir” diyen Dr Ahmet İşbeceren, tüm alanlarda sendikalaşma ve emek mücadelesini yükseltmenin tek çıkar yol olduğunu vurguladı.