Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 13 Ekim Salı saat 15:30’da GENÇ TV’de gazeteci Aysu Basri Akter’in sunduğu “Günün Getirdikleri” programına birlikte katıldı.

İzcan ve Kiprianu, canlı yayında Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecinde gelinen son aşamayı birlikte değerlendirerek BKP ile AKEL’in politikalarını, ortak mücadelesini ve federal Kıbrıs’a dair görüşlerini paylaştılar.

Birleşik Kıbrıs Partisi ve AKEL’in Kıbrıs sorununun çözüm süreci ve toplumlararası ilişkilerin geliştirilmesinde yürüttükleri ortak çalışmalardan söz edilen programda, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Muratağa, Atlılar ve Sandallar ziyaretinin toplumun genelinde olumlu karşılandığını, toplumlararası yakınlaşmanın sağlanması, toplumların birbirine güven duyması ve ortak acıların paylaşılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Her iki toplum da geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmalıdır.

İzcan, “ Her iki toplum da geçmişte yapılan hatalardan ve bu hataların sonucu olan ortak acılardan ders almalı ve  birbirinin acılarını paylaşmalıdır. Barışa ancak  böyle ulaşılır”dedi.

Liderler birbirlerine kırmızı çizgi çizmekten uzak durmalıdır.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, liderlerin birbirlerine kırmızı çizgi çizmekten uzak durmalarını, özellikle mülkiyet ve güvenlik konularında hassas olmalarını, antlaşmanın bir geçiş süreci olacağını, iki tarafın ekonomik durumlarının eşitleninceye kadar geçici derogasyonların olabileceğini ancak AB hukukuna taban tabana zıt ve temel insan haklarına aykırı olan kalıcı derogasyonlarda ısrar etmenin kimseye bir faydası olmayacagını ve muhtemel çözümü engelleyeceği uyarısında bulundu.

İzcan devamla “Nasıl ki bir kıbrıslıtürkün Federal Cumhuriyetin devlet başkanı olmasının sırf  Kıbrıslıtürk olduğu için engellenmesi kabul edilemezdir. Bir Kıbrıslırumun da sırf Kıbrıslırum olduğu için ilelebet  Kıbrısın kuzeyinde yerleşip yaşamasının red edilmesi kabul edilemez ve en temel insan hakları ihlalidir” dedi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Birleşik Kıbrıs Partisi ile orgaize ettikleri ortak etkiniklerdeki temel amacın toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini ve çözüm süecinde toplumların yaşanan gelişmelerden doğru olarak bilgilendirilmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, “ AKEL olarak yaşanan bazı olumsuzlukları anlayışla karşılamaktayız. Bizim için önemli olan toplumlarası ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının inşaa edilmesidir.  O nedenle  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.