Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, kamuda örgütlü sendikaların Eşit İşe Eşit Ücret talebi ile gerçekleştirdikleri grev ve eylemleri desteklediklerini belirterek, Göç Yasası’nın kaldırılmasını talep etti.

Hükümet partilerinin muhalefetteyken Göç Yasası’na karşı red oyu kullandığını, ancak hükümet olunca bu yasanın en büyük savunucusu olduğunu belirten İzcan,CTP-BG’nin ”Emek En Yüce Değerdir” söylemi ardına saklanarak emekçilere saldırdığını ve acımasız sömürü koşullarını derinleştirdiğini vurguladı.

ILO sözleşmelerinede aykırı olan Göç Yasası ile çalışanların köleleştirildiğini ve çalışma yaşamının kuralsızlaştırıldığını kaydeden İzcan, “CTP-BG/DP-UG hükümeti, sermayenin ve AKP’nin hükümetidir. Ülkeyi Ankara’dan dayatılan Ekonomik Paketler ile yönetmekte, neoliberal sömürü politikaları ile yoksulluğu büyütmektedirler. Kıbrıslı Türk toplumu emek düşmanlarına ve iki yüzlü siyasi partilere destek olmamalı, tüm Emek, Demokrasi ve Barış güçleri ortak mücadelede bir araya gelmelidir” dedi.

Sendikalaşma yasal zorunluluk olmalıdır.

Özel sektörde çalışan işçilerin, asgari ücretlilerin, üreticilerin, hayvancıların, halkın ve dar gelirli kesimlerinin büyük bir yoksulluk içerisinde bulunduğunu ve borçlanarak yaşam mücadelesi verdiklerini belirten İzcan, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin tüm çalışanların, işçilerin, üreticilerin, hayvancıların, asgari ücretlilerin maaş ve ücretlerini hayat pahalılığı karşısında koruyacak ve fiyat artışları ile doğru orantılı ve eşit olarak artmasını sağlayacak bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Özel sektör çalışanları örgütsüz, sosyal haklardan yoksun ve iş güvencesiz koşullarda, sömürünün en ağırına maruz kalmaktadırlar. CTP-BG/DP-UG hükümeti özel sektörde sendikalaşmanın önünü açıp çalışanların örgütlenmelerine olanak sağlayacak yasal düzenlemeyi biran önce meclisten geçirmeli, kaçak, esnek ve kuralsız çalışma yaşamına derhal son vermelidir” diyen İzzet İzcan, özel sektörde sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının yasa ile güvence altına alınmasını talep etti.