Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, CTP-BG/UBP hükümetinin açıkladığı dövizle ilgili tedbirlerin göz boyamaya yönelik olduğunu ve halk için hiçbirşey ifade etmediğini belirterek, “dağ fare doğurdu” dedi.

“Hükümet halkı rahatlatacak, hayatı ucuzlatacak gerekli tedbirleri almadı” diyen Korkmazhan, açıklanan tedbirlerin tüccar ve sermaye kesimine hizmet ettiğini kaydetti. Gümrük vergileri, fonlar ve sözleşmelerde 90 günlüğüne yapılan kur sabitlemesinin, döviz kurlarının sabitlendiği yönünde yansıtılmasının demagoji olduğunun altını çizen Korkmazhan, “Sabitlenen kurlar değil, döviz karşısında eriyen maaş ve ücretlerdir” dedi.

Köklü tedbirlere ihtiyaç var.

Döviz karşısında köklü tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Korkmazhan, CTP-BG/UBP hükümetinin bunu yapacak kararlılık, beceri ve iradeden yoksun olduğunun altını çizdi.

BKP olarak döviz karşısında alınması gereken tedbirleri aylardır gündeme getirdiklerine dikkat çeken Kormazhan, alınması gereken köklü tedbirleri şu şekilde sıraladı; “Döviz kurlarının sabitlenmesi için yasal düzenleme yapılmalı, bunun uygulanamayacağı özel kurumlara kur farkından dolayı sağladıkları artı kazanca yönelik ekstra vergi getirilmeli. TL geliri olanlara döviz borcu verilmesi yasaklanmalı. İthal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar, gümrük vergileri, halka uygulanan vergi ve KDV’ler geçici bir süre dondurulmalı veya düşürülmeli. Devlet vergi ve fonları döviz olarak değil, TL olarak uygulamalı. Bankaların borçları ve borç faizlerini yeniden yapılandırması ve kur farklarının bağışlanması için girişim yapılmalı. Üniversite harçlarında döviz sabitlenmeli, yurt dışında eğitimini sürdüren öğrencilere burs imkanı sağlanmalı. Eşel-mobil sistemi özel ve kamu ayırımı yapılmaksızın tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden yürürlüğe konularak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmeli. Stabil para birimi olan Euro’ya geçmek için çalışma başlatılmalı. Dar gelirli ve işsizlere yönelik yardım programları uygulanmalı”.

Halkın daha ağır bedeller ödememesi için CTP-BG/UBP hükümetinin biran önce döviz karşısında köklü tedbirleri hayata geçirmesini talep eden Korkmazhan, önlemlerin hayata geçirilmemesi durumunda döviz borçlarının ödenemez boyuta ulaşacağını, yoksullaşmanın derinleşeceğini ve hayatın pahalılaşmaya devam edeceği uyarısında bulundu.