Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın  Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi gören öğrencilere veya velilerine bir tercih hakkı vermeyerek veya okullarda zorunlu olarak Hanefi-Sünni mezhebine yönelik Din eğitimi vererek, temel insan haklarını ihlal ettiği ve KKTC Anayasası’nın belirlediği Vicdan ve Din özgürlüğü ilkelerine aykırı davrandığı görüşünü belirtmesinin  UBP-DP hükümeti tarafından dikkate alınarak Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin mecburi ders olmaktan çıkartılarak, seçmeli ders yapılması gerektiğini vurguladı.

Mevcut haliyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi insanlar arasında ayrımcılık yaratıyor.
              Mevcut haliyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin insanlar arasında ayrımcılık yarattığını belirten BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, KKTC Anayasası’nın Eşitlik, Vicdan ve Din Özgürlüğü  ilkelerine, Milli Eğitim Yasası’nın Genellik ve Eşitlik ilkelerine aykırılık oluştuğunu söyledi.

İnsan haklarının herkes için geçerli olması gerektiği üzerinde duran BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, uluslararası antlaşmaların yerel yasaların üstünde olduğunu hatırlatarak, acilen gerekli değişikliklerin yapılmasını talep etti.