Birleşik Kıbrıs Partisi Eğitim Sekreteri Emin Taşker yaptığı yazılı açıklamada, CTP-BG/UBP hükümeti ve Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ün DAÜ Rektörlüğü’ne 23 Temmuz günü gönderdiği yazıda VYK üyelerinin bazılarının yakında değişeceği gerekçesiyle, personelin görev yeri değişikliklerine ilişkin karar alınmamasını, alınmış olan kararların da geri çekilmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, DAÜ’ye siyasi müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CTP-BG/UBP hükümet programında DAÜ’nün özerk bir yapıya kavuşturulacağının yazıldığını kaydeden Taşker, siyasi müdahalelere son verilerek, özerk DAÜ yasasının biran önce yasalaşmasını ve DAÜ’nün özerk bir yapı içerisinde özgür, demokratik ve çağdaş bir üniversite olarak çalışmalarına devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlahiyat öğrencileri 5000 kişiyi aştı.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ün Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni öven açıklamalarını da eleştiren Emin Taşker, “AKP’nin talimatı ile siyasal islama kadro yetiştirmeye yönelik kurulan Hala Sultan İlahiyat Koleji, gericiliğin merkezidir” dedi.

2000 civarı olan ilahiyat öğrencilerinin 5000 kişiyi aştığına dikkat çeken Taşker, küçük çocuk ve gençlerin bilim karşıtı ve gerici eğitime tabi tutulduğunu kaydetti.

BKP’nin, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve diğer gerici eğitim merkezlerine karşı bilimsel, özgür ve demokratik eğitim politikasını ileriye taşımaya devam edeceğini ve gençlerin bilimi özümsemiş, sorgulayan, üreten ve dönüştüren bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarını yürüteceğinin altını çizdi.