Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, iş güvenliğinin çalışma yaşamının en temel unsuru olduğunun altını çizerek, iş güvenliğine gereken önemin verilmediğini, yasa, yönetmelik, uygulama ve denetimlerin yetersiz olduğunu belirtti.

“Ne yazık ülkemiz iş kazalarında Avrupa’da ilk sıralarda yer almaktadır” diyen Korkmazhan, son beş yılda 25 işçinin yaşamını kaybettiğini, 992 işçinin de yaralandığını kaydetti. Ülkede 45 binin üzerinde kayıtlı işçi bulunmasına rağmen, işyerlerini denetleyen müfettiş sayısının sadece 20 kişi olduğunu belirten Korkmazhan,  iş kazası ve cinayetlerinin sorumlusunun çalışma yaşamındaki kuralsızlığa göz yuman ve önlem almayan CTP-BG/UBP hükümeti olduğunun altını çizdi.

CTP-BG/UBP hükümeti sınırsız emek sömürüsüne olanak sağlıyor.

İşçilerin kâr amacı ile kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaya zorlandığını, iş güvenliğinin önemsenmediğini ve hiç bir önlem alınmadan işçilerin ucu açık çalışma saatleri ve ağır çalışma koşulları ile sömürüldüğünü belirten Abdullah Korkmazhan, sermaye ve iş çevrelerine sınırsız emek sömürüsünün koşullarını oluşturan CTP-BG/DP-UG hükümetinin çalışma alanlarını işçilerin mezarına dönüştürdüğünü vurguladı.

Özelleştirme, taşeronlaştırma, kayıt dışılık ve sendikasız çalıştırmanın iş cinayetlerinin kaynağı olduğuna dikkat çeken Abdullah Korkmazhan, “BKP, kuralsız çalışma yaşamı ve taşeronlaşmaya son verilmesi, çalışma alanlarında iş güvenliğinin sağlanması ve özel sektörde sendikalaşmanın yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmesi için kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edecektir” dedi.