Birleşik Kıbrıs Partisi Örgüt Sekreteri Salih Efendi yaptığı yazılı açıklamada, 75 yaşındaki Ertuğrul Palaz isimli işçinin bugün çalışmakta olduğu inşaatın 3’üncü katından aşağıya düşerek hayatını kaybetmesinin kaza değil cinayet olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’ın istifa etmesini talep etti.

İşçi cinayetlerinin olağan bir hal aldığını vurgulayan Efendi, sorumlunun çalışma yaşamındaki kuralsızlığa göz yuman ve önlem almayan CTP-BG/UBP hükümeti olduğunun altını çizdi.

Ertuğrul Palaz’ın 75 yaşında olduğunu ve çalıştığı inşaatta iş güvenliğini sağlayacak hiçbir önlemin alınmadığını kaydeden Efendi,  ilgili şirket hakkında soruşturma açılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

CTP-BG/UBP hükümeti iş yerlerini işçilerin mezarına dönüştürdü.

İşçilerin kâr amacı ile kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaya zorlandığını, iş güvencesinin önemsenmediğini ve hiç bir önlem alınmadan işçilerin ucu açık çalışma saatleri ve ağır çalışma koşulları ile sömürüldüğünü kaydeden Efendi, sermaye ve iş çevrelerine sınırsız emek sömürüsünün koşullarını oluşturan CTP-BG/UBP hükümetinin iş yerlerini işçilerin mezarına dönüştürdüğünü vurguladı.

Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmanın iş cinayetlerinin kaynağı olduğuna dikkat çeken Salih Efendi, kuralsız çalışma yaşamı ve taşeronlaşmaya karşı iş güvenliği ve işçilerin sendikalaşması için gereken yasal düzenleme ve önlemlerin biran önce hayata geçirilmesini talep etti.